Portfolio.

Freyja Beauty

Klient z branży beauty FREYJA to producent kosmetyków do pielęgnacji skóry.

Pierwszym krokiem było sformułowanie strategii, która określi cele biznesowe firmy i uporządkuje sposób ich realizacji. Dzięki temu działania są spójne a efekty mierzalne. Nasza wdrożona strategia uporządkowała plan obecności w digitalu, co z kolei przełożyło się na wzrost zaufania wobec marki oraz generowanie zysków!

Jakie elementy zawierała strategia SM?

  • Analizę sytuacji wyjściowej marki – jej dotychczasowych działań, konkurencji, wizerunku oraz oferowanych produktów bądź usług.
  • Określenie potrzeb i celów biznesowych wraz z konkretnymi KPI.
  • Identyfikację grupy docelowej wraz z personami, które ją reprezentują.
  • Właściwie dobrane platformy społecznościowe.
  • Opracowaną komunikację marki, czyli plan, w jakich miejscach oraz w jaki sposób powinna być obecna w sieci, aby realizować postawione cele.
  • Przydatne narzędzia online oraz opracowane wcześniej linie komunikacyjne, w tym „tone of voice”
  • Przygotowanie spójnej graficznie identyfikacji marki, dzięki której marka zacznie budować jej rozpoznawalność.
  • Weryfikacja metody dotarcia do osób, które mogą być zainteresowane produktem lub usługą.
  • Określenie działań marketingowych dla każdego z etapów lejka sprzedażowego, które pozwoliły na wyłonienie klientów zainteresowanych ofertą i sfinalizowanie sprzedaży.
  • Zadbanie o analitykę i sposób weryfikacji działań oraz pomysły na ich optymalizację.

Jeśli szukasz wsparcia w zakresie opracowania i prowadzenia social media to zgłoś się do nas! – KONTAKT

Pamiętaj, że media społecznościowe bardzo dynamicznie się zmieniają, dlatego bądź gotowy na weryfikację swoich założeń. Miej dokument ze strategią obecności marki zawsze pod ręką, aby wiedzieć w którym kierunku zmierzasz i jakie działania należy podejmować, aby konsekwentnie realizować swoje cele!

 

Date: 14 lutego 2020
Category: Beauty

Enter your keyword